Mindfulness - medveten närvaro för ökat självledarskap
Att vara ”mindful”, eller medvetet närvarande i nuet, är en egenskap som vi människor har med oss av naturen. Men i dagens samhälle med dess höga levnadstempo, ständiga informationsbrus, multitasking, uppkoppling och tillgänglighet, har vi svårare än någonsin att befinna oss HÄR & NU.
Vi behöver stanna upp och ge oss själva tid för återhämtning. Många idag vill hitta ett inre lugn, minska känslan av stress och inte minst bli snällare mot sig själva. Mindfulness har i åtskilliga studier visat sig hjälpa personer med bland annat detta. Vidare har det visat sig att ångest, oro, frustration och sömn förbättras genom regelbundet praktiserande. Ytterligare vinster med regelbunden mindfulnessträning är ökat fokus, tydlighet och färre konflikter. Mindfulness hjälper helt enkelt till att skapa en inre kompass så att vi lättare kan leda oss i livet och vara lolajal mot oss själva - självledarskap.

Erbjudanden för Kraftringen - kontakta Be Brave för mer info

 • Mindfulnessprogram – ”för medarbetare”
  Passar en grupp som t.ex. upplever hög stress och/eller oro och sömnsvårigheter, där fokus är att lära sig hantera detta i vardagen. Upplägg anpassas självklart utifrån gruppens behov och utmaningar.
  8 träffar under ca 8-12 veckor, 1 träff/vecka (om möjligt) á 1 h
 • Mindfulnessprogram – ”för ledare och chefer”
  Syftet är att utveckla förmågan till ett inre lugn med ökad integritet och lojalitet gentemot sig själv & sin omgivning samt öka den medvetna närvaron i vardagen. Upplägg anpassas självklart utifrån gruppens behov och utmaningar.
  8 träffar under ca 8-12 veckor, 1 träff/vecka (om möjligt) á 1 h
 • Inspirationsworkshop i mindfulness
  Syftet är att ge en introduktion i mindfulness med konkreta verktyg och vinster, samt med fokus på att uppleva den tydliga kopplingen till ett hållbart självledarskap, dvs. förmågan att lära känna och leda sig själv i livet. 2 h genomförandetid
 • Miniföredrag i mindfulness
  Syftet är att ge ett smakprov på vad mindfulness är, vinsterna med det samt får deltagarna prova på någon mindfulnessövning.
  ½ h genomförandetid
 • Mindful yoga
  En stunds skön avkoppling för kropp och sinne med fokus på närvaro och acceptans. Med lugna och återhämtande övningar får kroppen möjlighet att slappna av och sinnet får vila.
  Yogan är helt fri från prestation. Det är bara att komma som man är och utöva övningarna helt efter kroppens förmåga.
  8 träffar under ca 8-12 veckor, 1 träff/vecka (om möjligt) á 1 h. Ombyte behövs ej.
 • Mindfulnesscoaching med kbt-terapi
  Enskilda samtal för dig som vill bli medveten om och förändra begränsande beteenden, för att lyfta fram mer av dig själv och på så sätt skapa mer harmoni och glädje i livet. Helt enkelt bli fri från det som hindrar dig från att känna ett inre lugn och samtidgt vara i din egen kraft. 5 träffar á 1 h. Fysiska möten eller via Skype.

Mindfulnessövningar som ljudfiler (kontakat Be Brave om du vill ha filerna på mp3)

 

Lina Ericson

Jag praktiserar mindfulness och yoga regelbundet för att leda mig själv i livet. Min utbildningsbakgrund spänner sig över en magisterexamen i kostvetenskap och näringslära samt en fil kand. i kommunikationsvetenskap. Därefter har jag byggt på med ett antal olika utbildningar och kurser inom psykologi, coaching, ledarskap, kommunikation och mindfulness/yoga. För närvarande läser jag en basutbildning i psykoterapi (KBT) med innehåll av bl.a. mindfulness och ACT. Jag arbetar och har arbetat med utveckling av individer och organisationer genom åren som utbildningsledare, verksamhetskonsult och teamchef. Jag har ett genuint engagemang att inspirera människor till att leda sig själva i livet för att både må bra och prestera väl. För mig handlar det om ett hållbart självledarskap.

Du är varmt välkommen att höra av dig vid frågor och funderingar
mob. +46 768 72 98 15 eller lina@bebrave.nu